Facebook

  Promosoftware Sp. z o.o.

  ul. Wadowicka 8a
  30-415 Cracow, Poland

  +48 534 935 387
  +48 12 307 07 05

  KRS: 0000602893
  NIP: 679-31-22-912
  REGON: 363754491

  pointer
  pointer
  Promoholding

  Contact form   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PromoSoftware Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Wadowicka 8a (dalej: „PromoSoftware”) zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) w celu realizacji przesłanego za jego pośrednictwem zgłoszenia. Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres: iod@promoholding.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez PromoSoftware.

   Pokaż klauzule informacyjnąZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PromoSoftware Sp. z o .o., z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30-415 Kraków
   2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania korespondencji, złożenia CV, zapytania o ofertę, realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a oraz b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
   5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach statystycznych oraz planowania biznesowego)
   6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
   7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od PromoSoftware Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-415), ul. Wadowicka 8a (dalej: „PromoSoftware”) dotyczących produktów i usług PromoSoftware zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.). Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez skorzystanie z opcji wypisu dostępnej w każdej wiadomości mailowej, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych przez PromoSoftware.

   Pokaż klauzule informacyjnąJesteś świadom/świadoma, iż:
   1) administratorem moich danych osobowych jest PromoSoftware Sp. z o. o., z siedzibą ul. Wadowicka 8A, 30- 415 Kraków,
   2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@promoholding.pl
   3) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   4) odbiorcami moich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz pomioty współpracujące
   5) moje dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji
   6) posiadam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
   7) mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
   8) podanie danych osobowych jest dobrowolne